Europe 1 matin par Thomas Sotto (20/11/14) - Europe 1